Motorkap

Arbete med handhållna maskiner orsakar många arbetsplatsolyckor. En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning är några faktorer som ligger bakom olyckorna, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket 2019.

Vi har för närvarande inga inplanerade lärarledda kurser för motorkap. Vi kör i huvudsak dessa kurser online. Klicka här för att boka en webbutbildning.

Självklart tar vi emot gruppbokningar för lärarledda kurser. Kontakta oss för offert.

Telefon: 026-27 04 00

Epost: info@admaskin.se